ϊαδαώι ϊοξαμψξοηο τυςα
ςοσσικσλοκ ομινπιαδω 2000Η.


βΙΟΜΟΗΙΡ - 9 ΛΜΑΣΣ

νΑΤΕΝΑΤΙΛΑ - 8 ΛΜΑΣΣ
νΑΤΕΝΑΤΙΛΑ - 9 ΛΜΑΣΣ
νΑΤΕΝΑΤΙΛΑ - 10 ΛΜΑΣΣ
νΑΤΕΝΑΤΙΛΑ - 11 ΛΜΑΣΣ

θΙΝΙΡ - 9 ΛΜΑΣΣ

ζΙΪΙΛΑ - 9 ΛΜΑΣΣ
ζΙΪΙΛΑ - 10 ΛΜΑΣΣ
ζΙΪΙΛΑ - 11 ΛΜΑΣΣ


 

vlad@ssl.nsu.ru